closeTerug naar inventaris

Transcriptie

76

zorge draagen dat de

verdere anders, en voorzie

„nigen, welke mij vertrou

„trouwen ingevolge ons aan„

„schrijvens van den 20: vo„„

„ovember 1785:, 't welk mij

ten deesen voor herhaalt

honden door UE: reeds

te zullen zijn werk stel„

„lig gemaakt, zonder ee„

„nige de minsten Conne

„ventie werden onderhouden

en g'excuseert.

§65: uit het doer door UE: be„

„deelde onder het Hoofd

„deel der Soldij- Boe

„ken hebben wij met

verontwaardiging geseien

d=o: