closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de handel wijse van den

Rajoor Schneider omme

de Gagien der soldaaten te

„un

beswaaren, met beloop van

seeren monteeringen in ’t jaar

daar zij er niet meer dan

twee nodig hebben, 't welk

wij beschouwen als een Kneve„

„larij, welke meerdere Correc

„tie verdiend had, dan de bloote

vergoeding aan de Maat„

„schappij van de schaade

welke deselve voor het ag„

„stallige op de Reekening

van die Leeden mogt koo

men te lijden, waarm wij

Den Hajoor Schneider in August

„tus 788 overleeden zijnde, heeft

wel expresselijk begeeren

een arme weduwe met twee

kinderen nagelaten en dus

dat UE: dien Majoor

hebben wij ter sessig van

den 27: maart J: L: moeten

als nog zullen doen on„

besluijten om Hun Hoog

„dergaan een Correctie geeven

Edelens:

„redigt

7

2

een