closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n„

ven„

77

redigt aan het schandelijke

Edelens eerbiedig te oversoeken gelijk

wij mits deesen bij uwel Edele Hoog

Agtb: meede needrigst insteeren dat

dat 'er in geleegen is om

deesen wed:e mag volstaan met de betaa

„ling der nog te vooren staande gagie

van gem: haaren man zeedert Ult:o

zijn beurs te maaken ten

Junij tot den 30: Augustus 788: of bij

na twee maanden.

kosten van den soldaat

wiens zeer bepaald inkoo

„men niet meer dan toe„

„rijkende is voor zijn dage

„lijks bestaan Lasten de

uE: owijders om met all

nauwkeurigheid te doen

nagaan, of ook op andere

Comtoiren soortgelijke,

quaataardige practijken

plaats hebben om zulks

alsoo bevindende, daar tee„

„gens insgelijks door gepaste

maatregulen te voorzien.

5

wij overseekeren uwelEdele 66: tit de memorie van Heer

Hoog Agtb: dat men hier steed van Pleuren blijkende

een nuttig gebruijk gemaakt dat de Inlandsche timmer

heefft

„lieden

=