closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gevenaren in het werk dog

geensints in de genie

§.67.

78.

en wij overwagten dan ook

dat zy hunne iverigste

pogingen zullen aan wenden

om den inboorling tot deese

en andere Ambagten op

te leiden, waar door niet

alleen een ovoor de Comp:

in ’t algemeen zeer nut

„tige saak geschieden maer

zij zelve ook grootelijks

sanden worden gerieft.

Det bedeelde bij de Brieven

van deselve Ministers om

„trend de trouweloosheid

der Cerammers de Snood

„heidder gorammers de

Papoesche roverijen en

alles wat daar toe betrec

„kelijk is geeft ons jaar„

„lijks zeer veel ongenoe„

„gen en valt ons des

te