closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te onaangenamer om dat

uit de Jaarlijkse berigten

dien aangaande met geene

genoegsaame zeekerheid iets

op te maken is als geeven

„de dikwijls in het een

Jaar reeden om te verwag

„ten, dat de middelen

teegens derselver straffwaar

„dige gedraagingen genoeg

„saam zullen zijn om

die te beteugelen, ter

„wijl wederom in een

volgend Jaar alle hoop

daar omtrent scheind

te moeten worden opge

„geeven, en men dus gee„

„ne wesendlijke onduur

„saame vrugten bespeurd

van de middelen

tot