closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan

De ondervinding heeft van de vroegste

tijden af aan reads doen zien zoo zeer

den Cerammer en trouwloorheid en wes„

„pelhuurigheid uijtmunt zoo dat door

deese laatste Segte hoedanigheid steeds

alle goede verwagtingen verijdelt

worden.

79

tot teegengang van hunne

vijandelijke onderneemingen

Jaarlijks aangewend en welk

de Comp: zeer Kostbaar Ja

ondraegelijk vallen.

Het is dierhalven te wen„

„schen, dat hier in eenmaal

op eene toerijkende wijze

zal kunnen worden voor„

„zien, en dat men in

staat zal zijn om die

volkeren onder een gesta

„dig bedwang te Londen waar

toe zeer veel zoude brengen

bij aldien men zig van de

voornaamste hoofden der

Rebellen als de Pidoreesche

Prins Roekoe konde mee

sten maaken zo als wij

Zheks.