closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zulks bereids in onsen brief

dit is althoor het doelwit geweest

waar na men getragt heeft om

van 5: November 1785:8 36:

eens een eijnde aan de onlusten te ma„

„ken dog de aankleering der Cerammers

hebben aangemerkt waar

aan Noekoe hebben zijne aprehense

tog toe vrugteloos gemaakt gelijk

toe wij hoopen, dat de daar

uit het Hongij vertoog ter Resol:

van den 9: febr: ingelijft alweeder

den Gouverneur De Bock

ten klaarsten zal Consteeren.

te onderneemen groote Hon„

„gijtogt van goed gevolgeijl

zijn welkers uit slag wij

zullen te gemoede zien.

§68. Het is ons dan ook ten hoog„

sten onaangenaam geweest

te moeten vernemen, dat

den Bandase Burger en

promterum Posthonderste

kefffing Fedder oorsaak is

geweest dat de Heer Pleu„

„ren is misluckt den

voornoemde Rebel Noo

„koo bij het doen der Hon„

„gi togt op te ligten, dog

hoe straafwaardig ook

t gedrag