closeTerug naar inventaris

Transcriptie

80

’t gedrag van voornoemde

Fedder ten dien op zigten

moge zijn geweest, zijn wij st

egter niet sonder bedenking

ontwaar geworden, dat UEd.

bij een Politiqnen disposi

„tie sonder form: eener be„

„hoorlijke regts pleeging den

zelven Fedder als soldaat

naar Ceijlon hebben versonden

§69: Immers daar wij UE: bij.

zo veele verschillen de aan„

„schrijvingen hebben betoond

onse uiterste afkeerigheid,

dat zaaken welke behoo„

„ren tot de Cognitie van

de Justitie met voor bij

gaan of stremming van

deese, door zodanige Poli„

„ticquen middelen worden

affgedaan