closeTerug naar inventaris

Transcriptie

afgedaan hadden UE: kunnen

begrijpen, dat in dese wei

„nig ingang bij ons moest

vinden de reeden welke

UE: daar toe scheint te heb„

„ben bewoogen, namentlijk

de ingewekkeldheid van de

saak in de moeijto en om

„slag welke derselve Judici

„eel ondersoek zoude hebben

veroorsaakt, als zijnde

ons die aard, van de saak

voorgekoomen, veel eek

te hebben moeten vor

„deren, dat alles langst

den regterlijken weg be

hoorlijk wierd versogt,

en alsoo ontwikkeld en ge„

„bragt tot die klaarheid

Welke

6