closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hadden gepresenteerd nopens de

bedenkelijkheeden welke bij uwe

missive van den 26: Maart 1784.

waaren voorgedragen omtrent

het verstand van het 5: en :

articel der vreedens pralimi„

„nairen tusschen de kroon

van Engeland en Hun Hoog

Mogende op den 2: September

1783: te Parijs geslooten en Zee

„dert bij het Tractaat van

vreede op den 20 Maij 1784:

bevestigd van Welk adres

wij insgelijk UE. bij onse

missive van den 6: maij te

vooren eene Copie hadden

doen toekoomen twijffelen

wij niet of de inhoud dier

Resolutie, en onse bij eerst

gemelde missive gedaane

aanschrijving zullen genoeg„

„saam zijn geweest om alle

twijffel bij UE: en de Ambonsche

Ministers te doen ophouden

omtrent