closeTerug naar inventaris

Transcriptie

84

omtrant het waare ver„

„stand der voormelde ak

„ticulen en wij vermee

„nen dierhalven ons daar

toe te kunnen reffereeren„

tot beandwoording van

al het geene ons zoo

bij uwe als bij der maat

„schappij advisen is voor

„gekomen betrekkelijk

tot de ongegineerde vaart

der Engelzen en de ooster

„sche Leen en de voorsie

„nig welke door uEd: zoo

in ’t algemeen als bij de over„

„scheining van een Engelsch

vaartuig te Malacca zijn

in ’t werk gesteld om het

misbruijk 't welk zij daar

van zonder willen maken

tegen te gaan welke laatste

wij beschouwen als over een

komstig met de denkbeelden

welk,

D

27