closeTerug naar inventaris

Transcriptie

25

van den Boekhonder S Rrust:

tot geswoare Clercq van Co„

„litie en geheimschrijver van

den Gouverneur passeerende,

moeten wij refleteeren om„

„trend de door UE: gegeeven

last tot remboursement van

het kostgeld en Emolumenten

door beide die Persoonen ge„

„nooten, dat het reedelijken

waare geweest die uijtkee

„ring te doen geschieden

door die geenen welke beide

die aanstellingen teegens

de ordre hebben gedaan, dan

door de aangestelde per„

„soonen zelve, welke daar

aan geen schuld hebben

het geen wij dus begeeren

dat als nnog geschied ons

orleijende, dat dit middel

genoegsaam zal zijn, om

zoortgelijken.