closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zoortgelijke uitstappen voor

’t overvolg voor te koomen

§73: De noodsaakelijkheid hier

van doed zig te meer, op

wanneer wij in aanschouwe

neemen het voortloopen.

van Boekhouders boven

het getal Pennisten, en het

aanhouden, van nog een

paar sodaaten aan de pen

als leerlingen en wij had

„den wel gewenscht het begin

van het bestier van den

Jegenwoordigen Gouverneur

door sodanige vermeerdering

van omslag niet gekenmerkt

te hebben gevonden daar zes

„selfs predecesseur zig daar

omtrent had gehouden

aan de bepaalingen bij de

memorie van menage voor

dit