closeTerug naar inventaris

Transcriptie

86.

dit Comptoir gemaakt, waar

aan ook begeeren dat hij zig

stiptelijk zal houden met

affschaffing van de voorm:

nieuwig-heeden en UE: ge„

„lasten de daar toe verleen„

„de permissie, welk ons niet

weinig bevreemd heeft weder„

„om in te trekken.

§74: Det heeft ons almeede verwon„

„dert dat uEd: geene de minster

reflerie gemaakt hebben op„

neen maar Stil swijgende

gepasseerd hebben den inhoud

van de Ambonse Resolutie

van den 10 September 1785:

voor zo verre daar bij

aan den Resident te Bon„

„ro Bruijns is te

lasten gelegd, niet alleen

een gants overkeerde

behandeling