closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8 17:

Hebben wij in opvolging der ordre van

de Bark de voorsigtigheid na

uw Hoog Edelens, de hier dus lange g’em„

Banjermassing gedepecheerd

met voorsorg als inden text.

„ploijeerde Barck de voorsigtigheid onder

onse gelijde letteren na Banjermassing af

gedepecheert, ter innim van een lading Pee„

„per, zo die aldaar aanhanden mogte zijn,

doch anders direct na Sourabaija, om

verder volladen te worden, die dan ook

op den 6„ee Meij van hier onderzeijl is gegaan

Daar UW Hoog Edelens ons hebben gelieven

§ 18:

antwoord op d’ ontfangen nader te laten toekomen de verantwoording van

Berigt of verantwoording van den

den Commandeur en opper Equipagie meester

Commandeur wegens de Slegte

voorsiening van eengem: Bark

aldaar, wegens de slegte voorsiening van

de Bark de voorsigtigheid tot de reij

„se ona herwaards in A:o p:o bevrijmoedigen

§ 19:

wij ons hier op meederighet aan te haalen,

dat gem: vaartuig bij aankomst op de

bijgebragte vertooning van de slegte ge„

„steldheid den uijgage door twee gecom„

„mitteerdens is opgenomen, op welkers

berigt omen het zelve van het nodige

Resert aan dies overvarende gese„

voerder wegens zijn gedane opgav„

heeft voorsien; en wijl dies gezagvoer

„den