closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en„

p

nevens

lb: Buskruijt

369.

7: p:s Randscherp van 4: lb: en

4: in den tijd van 15: maanden

16: Druijven

verspild en verschooten, bij den Inventaris

van dat vaartuig laten afschrijven

voorts hebben wij het schriftelijk versoek

§ 22:

Reparatie van dies gebrecken laten

doen en het manquerende aandie van dies gezagvoerder Hermanus Pieters

Equipagie supleeren

Hurk, dat binnen en buijten boord als

meede tusschen deks gecalfaat 2: maarse

Combuijsen, 10: halve Leggers en het koks ko„

„per en ijser goed gerepareerd, Een Nieuw

swaare Ankerstok verstrekt, de fok, het

groot Marszeijl en bezaan gerepareerd, dan

wel nieuwe in de plaats verstrekt, mits„

„gaders nog in ’t boven dek eenige plan„

„ken gezet mogen worden, onser Equipagie„

„meester gelast die gebreeken te laten

examineeren en herstellen des vereijscht

werdende.

'S schip ’t Loo op den 24: Januarij J:o E:

Notede mands deipe„ : 23:

„treeden van het schip

bij aankomst alhier diepgetreeden hebbende.

het Loo bij aankomst

voor 21: en agter 22½ croeten, hebben wij ten

versoeke