closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 24.

versoeke van den Capitain Pieter Hartman

gagiën aan alle de scheepelin„

„gen als in den text ver„

laaten verstrekken 2: maanden Gagie aan de Eu„

„strekt:

„ropeesen en even zo veel aan de Chineese dog aan

de daar op almeede bescheidene Javase Zeevaarende

maar een maand.

Gelijk wij ook op de schriftelijke instantie en te ken

5 25.

ovisitatie van het zelve door

ne gave van gemelde scheeps overheeden, wegens

wolsgaard C:s en de overeijschte

reparatien gedaan

de noodzakelijkheid om aan dien Bodem eenige

reparatien en voorsieningen te doen den Equipa„

„giemeester Wolsgaard en meester knegt der

scheepstimmerlieden Barend Cheralier gelast

hebben, de gebreeken te laten ondersoeken en voor

zo verre zulks absolut: nodig bevonden mogte

worden te verhelpen.

Wij bevrijmoediger ons Uw Hoog Edelens op

5 17/26:

den inhoud van het Extract Notul van

versekering dat de ordre

dien aangaande steeds is

den 14: October te overseekeren dat alhier geene

geobserveert en ook omtren

de te doene verstrekking

verstrekking aan de scheepen dan alleen de

Repraatin

noodzakelijk, gedaan werden, terwijl men in

deselve nog alle mogelijke menage betragt, ge„

„lijk wij ook voortaan deese ordre, nauw

„keurig betragten zullen.

de Barck Ceram op Sourabaja het

§ 27:

aankomst van de Bark Ceram met

de Lijwaten dat in ’t zoo hadden moe

voormeld schip ’t Loo niet ontmoet hebbende,

„ten worden overgescheept.

heeft

watm

„fang