closeTerug naar inventaris

Transcriptie

91.

heeft de te Batavia ingeladene Lijwaeten

wat met deselve verder zijn ont„ ingehouden en alhier aangebragt, waar mee„

„fangen van Java.

„de dezelve neevens de ons door de Javase

Ministers toegesondene

125: p:s kleine Tinkamse Planken,

100: Moolen Planken van 1: d:o

100:

10: Coijangs zout,

1200: kann: Aard en

d:o Jank olij, dieptreedende voor 12:½: en ag„

1200.

„ten 14: voeten op den 18:en Febr: C: l: alhier is

aangekomen.

Door den gezagvoerder van bovengem: Bark

§ 28

desselfs ontmoeting volgens ’t Extract

Ceram, den Capitain Lieutenant Jan Christof„

Journaal genoteerd.

SAtting

„fel Bornet aan ons ter onser„ van den

2:e Maart gedient zijnde van Berigt ver„

„seld van den Extract uit ’t Journaal van

gem: Bodem, wegens zijne ontmoetingen op

de reijse ma herwaards, hebben wij met leed„

„weesen daar nit ontwaard, dat dies over„

„heeden op den 4: Febr: des morgens omtrent

4: vouren in ’t O: N: O: tusschen de Ans„

salines zoude gesien hebben een vuur en

met den dag op de droogte van Salinus

zelve