closeTerug naar inventaris

Transcriptie

H1

92

resolutie g’insereert bij de Inventaris ter afschrij„

„ving te moeten laaten passeeren en wijl dit

vaartuig hier te huijs hoord, zullen wij die goe„

deren onder ’t Articul van in en afschrijving

breeder specificeeren.

Dan daar wij de daar bij bekend gestelde 300: lb:

§ 32.

ook 6: vaten of 300 lb: grofkruit die

6: ovaeten Groff kruijt die bij hun komst te Gris„

bij examinatie mat en geheel of

zyn

onbruijkbaar bevonden

„see sonder iemands schuld nat bevonden us, eerst

door eene Jnstieele Commissie ten overstaan van

den Fiscaal nevens de afgaande en aankoo„

„mende Lieutenant der Arthillerij hadden

laaten examineeren, of het zelve onog tot sa„

snt kruijt konde gebesigd, dan wel ovr de helft„

tot het berooken van het Hospitaal geemploijeert

en verstrekt worden, is het zelve navolgens

zijn in zee geworpen, 533

der Commissianten en Fiscaal berigt, nader

op den 12:e daar aan ingedient, der omaten

nat en bedurven bevonden, dat het nog tot

het een, mog tot het ander eijnde te gebruijken

is geweest en dierhalven in zee heeft mori„

„ten Geworpen worden.

vengem: Bark Ceram door Zeekundige

§ 34:

gedane vifitatie van gemeld

officieren, de Capitains Wolsgaard en Hart

kiel door zeekundigen

„man, de Capitain Luijtenants van ’t schip

't Loo