closeTerug naar inventaris

Transcriptie

93

De Pantjalling Linge den 29:e Maart J: L:

5 36:

klapus olie met de Pantjal„

met 3000: kannen klappus olij over Java hier

ling Linge ontfangen

gemelde kieltje van dies gebre

„aangekomen, is een stuk van de Lop van dies

„ken ten voorsien

mast afgebroken en het kluijfhout aanstuk„

kend bevonden, waarom wij op de te kenne gave

§37:

van den Eqnipagemeester Wolsgaard, dat tot

aanbesteeding ovan eenige

Mast en Rondhouten

deese en andere hier zijnde Comp:s Panjallings

geen Rondhouten in voorraad zijn hebben moe„

„ten besluiten tegens de bepaalde prijsen te laa„

„ten aankappen en pleveren

3: p:s Masthouten ieder lang 78: ao 79: voeten en aan de

ander kant dik 14: d=m Diameeter

Rondhouten ieder lang 50: â 52: voeten, dik in't

3

midden 10: â 11: d:m Diameeter tot Giekken en

6: Rondhouten voor Rhaas van 40: a:o 45: voeten lang

n

en d:ts 8: a 9: 8: diameeter,

vengem: Pantjalling Pinge door den Capitain

538:

ter zel en Equipage opzigter Wolsgaard, merens

Berigt van de gedane onsistatie

van voonm: Pangalling Pingen

den Bootsman Michiel Hoedapen Baar

der scheeps Timmerlieden Gevisiteerd zijnde, is

navolgens hun ingedient Berigt bevonden, lang

over steven 73½ diep in ’t ruijm en breed

19½ voeten Hollandse maat van 11: C=m op een

voet.