closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de beide, uijt de kleene Cassa voldaan hebbende,

ook met dat bedragen bij de Boeken hebben

laten inneemen

Thans neemen wij de vrijheijd UW: Hoog

5 55.

Edelens neevens de Heeren Meesters on„

„der de Bijlaagen deeses ter speculatie aan

Copia Berigt van den Equipa„

=beeden, een Copia Berigt dat wij afge„

„gie op zigter wolsgaard en

te

de gezaghebbers der aanwe„

„sende vaartuigen.

„vordert hebben van onsen Equipagie op„

„zigter den Capitain ter Lee Pieter Wols„

„gaard, nevens de gezaghebbers der alhier

aanweesende Comp:s Pantjallings, betreffen

waarom sComp: bantjallinge de Gerequireerde elucidatie, waar om

houdende Consideratie

de roof vaartuigen zelven ag„

de Inlanders Roof vaartuigen en ander„

terhaalen

swervers ’sComp:s kruijs vaartuigen tel

„kens ontvlugten en zeer zelden of nim

„mer agterhaald worden, volgens 't welk

de Berigters substineerden, dat zulks al„

§ 56:

„leen bij derselver Sterke bemanning en

vertooning van onse swaar

ligtheid hunner vaartuigen toekomt ter„

gebouwde Pantjalling

„wijl ’sComp: Pantjallings te swaar en

ook niet daar na gebouwd zijn om

door riemen geregeert te konnen worden

en buijten des ook veel te swak bemand,

om met hunne stukken en zeijlen na

behooren

tig

4

in

ons

„Leis

die

de