closeTerug naar inventaris

Transcriptie

20

97

behooren te kunnen manurreeren en

uit dien Hoofde buiten staat, om de vaar„

„tuigen der Rovers eenige schaade toe te bren„

„gen, waar door zij in het vlugten belet en

Ligtheid ovan de roovers vaer achterhaald zoude konnen worden, overmits

tuigen of orembaijen

zij met hunne vaartuigen teegen wind en

stroomen kunnen opscheppen en roeijen; een

Pantjalling uijt hooffde voorschreeven, niet

mogelijk is zulks te doen.

Voorts dat de kruijs orembaijen almeede swaar„

in overgelijk van die van

ons en daar bij d’ lafhartig„

„der van Houtwerken zijn, als die der Roo„

„heid der Amboineesen

„vers en den Amboinees ook veels lafhar„

„tig is, om zich in gevaar te begeeven.

858 Na gewoonte hebben wij de eere uw Hoog

Edelens reverentelijk aan te bieden, de Be„

Berigten der visitatie 3rigten van de visitatie en dieptreeding van

dieptreeding van ’t Loo en

de Ceram.

het schip 'P Edo: en de Bark Ceram bij ar

„rivement alhier, de stuage der Ladingen,

de dieptreeding en visitatie bij vertrekt item

wegens de afmatting watering en het verze„

„gulen der suijken van het eerste, mitsgad=

nopens