closeTerug naar inventaris

Transcriptie

onopens de behandelingen aan de Javaanse

idem wat na de ordre met

de aankomst als vertrek van

die kielen en hunne ladingen

moeten worden geobserveert gedaan en Chineese zeevaarende, zo op het schip 's

zijn.

soo als de Bark Ceram geduurende de

en ook met relatie tot dies

reijse na herwaards en te deeser Rheede.

scheepelingen.

Nay dat de deks van dikgerepten Bodem

§ 59:

het soo gewaterd en digt bevonden waren,

ingegeeven lading aan ’t schip

494

hebben wij het zelve beladen met 889: : brae„

„ren of 489444: lb: gariaffel Nagulen, die

den Capitain ter Zee Pieter Hartman

nevens de op dien Bodem bescheiden Capi„

tain Luijtenant Christoffel Frieds in

betuiging der scheepsoo ir hee„

„den van dies behoorlijken ont„

onse vergadering van den 11. Meij ver

„fangst

„klaard hebben wel geconditiconeerd, met

een behoorlijke doorslag ontfangen en

§ 60 daar over niets te klagen te hebben, ge„

de verzegulde sleutels der „lijk: wij aan den eersten ook ter hand:

„luijken in handen van den

eersten gesteld.

gesteld hebben, de sleutels der Luijken

in Linne gewonden en verseguld:

561:

Ook is dien Bodem beladen.

Verder lading van dien kiet

489444: lb: of 889: 29/550. Bha: Garioffel Nagulen

79: olieteiten, Namentlijk

.10. lb: