close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0204

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

onopens de behandelingen aan de Javaanse

idem wat na de ordre met

de aankomst als vertrek van

die kielen en hunne ladingen

moeten worden geobserveert gedaan en Chineese zeevaarende, zo op het schip 's

zijn.

soo als de Bark Ceram geduurende de

en ook met relatie tot dies

reijse na herwaards en te deeser Rheede.

scheepelingen.

Nay dat de deks van dikgerepten Bodem

§ 59:

het soo gewaterd en digt bevonden waren,

ingegeeven lading aan ’t schip

494

hebben wij het zelve beladen met 889: : brae„

„ren of 489444: lb: gariaffel Nagulen, die

den Capitain ter Zee Pieter Hartman

nevens de op dien Bodem bescheiden Capi„

tain Luijtenant Christoffel Frieds in

betuiging der scheepsoo ir hee„

„den van dies behoorlijken ont„

onse vergadering van den 11. Meij ver

„fangst

„klaard hebben wel geconditiconeerd, met

een behoorlijke doorslag ontfangen en

§ 60 daar over niets te klagen te hebben, ge„

de verzegulde sleutels der „lijk: wij aan den eersten ook ter hand:

„luijken in handen van den

eersten gesteld.

gesteld hebben, de sleutels der Luijken

in Linne gewonden en verseguld:

561:

Ook is dien Bodem beladen.

Verder lading van dien kiet

489444: lb: of 889: 29/550. Bha: Garioffel Nagulen

79: olieteiten, Namentlijk

.10. lb: