closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den verkoop der Rijst door de over„

heeden voor dat ’sComp: Ladingen

hebben overantwoord na de order ker

nisse gegeeven.

570

de Raad van Justitie en Fissaal

de observantie daar ovan aanbevolen

571:

d

ook de gecommitteerdens bij

ontlossing van scheepen in vaar

tuijgen

§72:

slegte Constitutie der in dit van

ontfangene brieven in zoost

73

daar is k: orat in zee gestort.

wij het gevoegelijkste kunnen bedeelen,

dat wij uw Hoog Edelens Gerespecteerde

ordre, tegens het verkooper der Rijst die

de overheeden Gepermitteerd is meede te nee„

„men, voor dat ’sComp: Ladingen daar van

uit hunne scheepen behoorlijk verantwoord

zullen zijn, den Fiscaal om daar teegens te

wi

waaken, hebben aanbevoolen, gelijk„ den Raad

van Justitie zo wel als de Gecommitteer„

„dens die benoemd worden tot de ontlossing

van de scheepen en vaartuigen onder afga„

„re van de noodige Extracten ter hunner

marigt, daar van almeede hebben kennisse

gegeeven.

Den in deesen Jaare Per het Loo alhier aan„

gebragte 20: vaeten Lelie en vijff hoeks

Bieren, behalven dat de meeste vaer

ten 5: en 6: duijm wan bevonden zijn, wa„

„ren daar onder volgens ’t Rapport den

ste

23:' Fubruarij door Justieele gecommit„

teerdens ten overstaan van den Fiscaal en bij„

„wesen van den Capitain van dien Bodem

in onse vergadering ingedient, Een vat

geheel zuur en 5: vaeten zontagtig en

flauw van Smaak; welk eerste dan ook

in

en vijf„

van

514. lb

even

le Con

daar

Dog 1

verst

met en

de in

en zijn