closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Resolutie van den 2:ee Meij ingelijfd zijnde,

noteeren wij in deesen, dat

De overheeden van het zoo hunne Lading na

79:

5

2a0 s gebraaken batricquen ter of„

aftrek der gepermitteerde spillagie behoor„

„benijning geparseert

eenige natte rijst en zuurbier in

„lijk hebben uitgeleeverd, behalven 514: lb: rijst

zee gestort

die nat: en 147: kannen bier die zuur geworden

zijnde inzee gestort hebben moeten oworden buij„

„ten nog 75: maaten Smeekoolen die tekort gekomen

zijn, en waar voor wij derhalven derselver sol„

„dij reekening na de ordre hebben laaten be„

„lasten, terwijl wij daar en teegen 205: p:s

205 p.s gebrooken Extricquen ter af=

„schrijving gepasseert

Extricqnen die gebrooken en nergens toe te

gebruiken zijn ter afschrijving gepasseert heb„

ben.

Den Capitain Leentenant Jan Christaffel

5. 80:

Bornet en de hem in rang volgende

de overheeden van de Bark Cerau„

voor de te min geleeverde plinken

Iaus Lieutenant Hendrik Riesen, heb„

en zout opneekening uijtkoops belast

„ben wij na de ordre op hunne soldij-ree„

kening, de eerste voor twee en den

ander voor een derde, teegens uijt„

„koops prijs doen belasten voor de

te men uitgeleeverde

18: p:s moolen Planken van 1 d=m

3:

1 ½:

8214: lb:

en vos

evena

zijnde

Ling.

„verd.

anderis

„pagie

geleer

of teege

is ber