closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hebben wij tans, boven de reeds in Aap:

volgens H: H: Eo: bevel is aan den

Chinees Tjang Iseeng nog 25: p:r C:o

betaald voor de in d.op:t van hem

afbetaalde, ingevolge uw Hoog Edelens

genomene blauw Cust Lijwaaten

zeer Gerespecteerde ordre mog toegelegd

25: p:r C:to Rd: 706: 36: uit den verkoop

der door hem aangebragte en van hem

ingekogte Guineesen bruin blauw Cust,

om op reekening van voor jaarige Win

„sten en verliesen afgeschreeven te worden

Wij kunnen nagtans oniet afzijn uw

ƒ895:

Hoog Edelens te betuigen, dat wi hier

gegeeven reedenen waarom

men die Lijwaten in A=o p=o he„

„onkundig waeren van de stilfwijgen„

„ben aangehaalt

„de schonsing der ordres op den aanbrang

en verkoop van blauwe Lijwaten, mits

„gaders dat de niet bekentstelling op

de Pas welke Lijwaeten het waaren,

die ingevoerd wierden; de reeden en zijn

geweest, die ons hier in twijffel heb„

„ben doen staan, hoe best hier in te

handelen, wij versoeken uw Hoog

Edelens om vergeeving dat wij deese

affaire afgedaan en niet eerst

ter dispositie van Hoogst Deselve

overgelaaten

waar

venvolg

gaan.

ventan

het ges

tot ta

en

war

mal:

den in