closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vC

zij

104

overgelaten hebben, waar omtrend wij egter

594:

waar omtrent men in ’t

vervolg omsigtiger zal te werk

in ’t vervolg voorzigtigen zullen zijn

gaan.

en de ordre bij Biljet van den 23: xber:

1786. zo lang deselve niet gerenaveerd of

ingetrokken, waar op den Presenten voet

gelaten is steeds in het oog houden en

achter volgen zullen.

Op den 19:e December A:o p:o overtoonden

895

vertoning door streck van

ons den Arthillerij Lieutenant Streck

het gebrek der Houtwerken

tot ’t aanmaken van affuijten

bij een schriftelijke Berigt, dat hij met

het aanmaaken der affuijten niet voort

konde vaaren, uit gebrek der daar

toe benoodigde Houtwerken, vermits

de ontfangene swalpen van de Equipage„

werff: wel voor kleen, doch niet voor

groot geschut dienelijk en zeedert

ook verbruijkt zijn, en dat 'er thans

en bij de weduwe van den overleeden

en waan deselve te beken

waren.

Lieutenant Chinees Jan Komang

goede Javase swalpen en balken kon„

§96: „den ingekogt worden, waarom

qualificatie aan hem tot

den inkoopder in text gespeiscaerd wij op zijn voor kragt hebben laten

inkoopen