closeTerug naar inventaris

Transcriptie

inkoopen teegens een Civiele prijs van

Rd: L: t: p:s

1

12: p:s affuijt swalpen van 3: ao 4: 8: 8: 20. â 22: voe„

„ten lang, en

6: Jatij Balken van 6: a 7: d:m d:r en 18 â 20: voe„

„ten lang, zeer dienstig tot af„

fuijten van 3: tot 6: lb: Caliber en uijt aan„

en om reedenen als daar bij„

is gemeld.

„merking zulk zoort van Houtwerken de

Comp: zelve bij aanreekening van Java,

kost Rd: 1: 40:—: van de eerste en Rd: 1:8.—

van de laaste.

Ten zelven dage hebben wij ook, op de te ken„

§ 97:

„ne gave van den p:lo opziender der werken

gelijk ook aan den p=l opzigter,

Jan George Rabe, dat het Nieuwe Equipage

der werken Raabe ter voltoo

„ging van het Eqnipage Pankhuijs

Pakhuijs zo overre gevordert was, dat de

met ’t schip en vaartuigen te gemoed

gezien werdende Egnipage Goederen daar

in zoude konnen geborgen worden, ware

het niet dat de Compleete voltooijing,

door gebrek aan de nodige planken, voor

de solder, deuren en vengster laden

verhindert wierde, aan denselven, uit

hoofde van de noodzakelijkheid en

om

en wil„

Den kon

qualin

lampsor

Verstr

daar

„den mo

tjalli