closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De aangebragte Lijwaten in dit maand Maart en Julij en ook in ’t Ge„

Jaar zijn met voordeel van de

„neraal den verkoop van A: p:o door uw

hand geset.

Hoog Edelens met genoegen beschouwd zijn

„de, betuigen wij dat de aangewende poging

„gen van den Gouverneur het gewenscht

effect gehad heeft vermits de in dit Jaar

aangebragte Lijwaten een voordeelige

markt aangetroffen hebben hoewel wij

weeder als voorheen, om de armoedige

8 100:

dog weeder met 6: maanden

gesteldheid der Ingeseetenen, aan de koo„

respijt van betaling.

„pers ses maanden respijt van betaa„

„linge hebben moeten geeven.

ke met het schip 'T Ldo: en de Bark

§ 101:

Ceram aangebragte Lijwaten, dewelke

Rendement der in drie dagen

gehouden overdutie ovan Lifwaten

op den 5: 6: en 7: Maart overkogt zijn en

waar van het Rendement g’'insereert

is ter Resol: van den 27: dier maand,

zal Uw: Hoog Edelens ontwaeren, dat

op een inkoops bedragen van ƒ23578:7:

wat daar op geproffiteerde is

geprofiteerd is ƒ20614: 6: 8: of 87:½ p:r C:t schaard

door den anderen, dan wel

68¾ p:r C:t ruim op de Bengaalsche,

118: schaars„ souratse,

75: huim Cormandelse en Ceijlonse,

244: p:r C:t

De dite

vendibo

hebben

zijn a

Bande

om na