closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

05

om dat gemelden Rabe betuigde dat die

en wel op zijne gedane versekering

manquementen, daar meede bij ona ovol„

„tooid konnen worden, voor den komst

van ’t toen verwagt worderd schip, qualifi„

„catie omoeten geeven, tot den inkoop bij de

Chineesen van

54. p:s Groote Tinkamse Planken tegens - - Rd: 2: t p:s

39: Jatij Ribben teegens 15: stver: ’t p:s, item

100: Javase Moolen planken van l: d:t tegens rd: tp:s

§90 Wij hebben oak op den 2: Maart 5: 5:

aan den Hoofd administrateur qualificatie

Den Hoofd Administrateur ge„

„qualificeert ter inkoop van

lampol dat de maandelijkse

moeten Geeven, tot den inkoop van 500:

verstrecking

kannen Lamp of Clappus alij teegens 12: stv:

perkan, om dat toen nog met het schip

't Loo, nog met de Bark Ceram iets

aangebragt was en de ordinaire m aande„

„lijkse verstrekking, egter gedaan moesten

daar van is man omtfet gamor

worden doch hier van kreegen wij met

„den met de komst van de Pan„

„tjalling Lingen.

de komst van de Pantjalling Lin

„gen owel Laast ontset van Jura

Den

§99: Verkoop der Leijwaaten in de

maand