closeTerug naar inventaris

Transcriptie

haar

se

106.

244: p:r C:t ruim op ’t Javase Cattoena Gaaren,

Vermits de in de winhees per restant en

§ 102:

invendibel geleegen hebbende Guineesen ou

de ditert gem: genweesen alsij

„vendibel dus langs geleegen

hebben

de Zoort, als 186: p:s die reeds zeedert A:o 17860.

zo om de wille van de hooge aanzee

„kenings prijs, als om dat dit Leijwaet

een heel ander en stegter zoort is, dam

het geene onder die benaming alhier

bevoorens ontfangen is, en 182: p:s in A:o p:o

per de Bark de voorzigtigheid aange„

„bragt, dan wel 368: p:s te samen, te dee

„ser geleegendheid per publicque vendu„

„tie niet met eenig voordeel van de

hand te zetten zijn geweest nog ook in

deese Provintie te vertieren en daarom

ook niemand te persuadeeren geweest,

om zo met eenige winst aan te slaan,

zelfs niet op de presentatie van een

Jaar respijt van betaaling, hebben de

§ 103:

zijn aan een Ternaats en twee

Eerste en tweede teekenaaren deconrs

Bandas voerders afgestaan

om napei jaar eerst te betalen

moeten neemen tot den op Terwaten

vaarende Chinees. Kokika en de Ban

„dase Burgers J: A: Cornelis en J: Paulus

die