closeTerug naar inventaris

Transcriptie

die eijndelijk op de persuacie van den

Eersten teekenaar aannaamen dezelve

teegens Rd: 9:—: 't stuk, of een advands

van 3: pr C:t ruijm op ’t inkoops kostende

behaalde winst daar op

mits een Jaar respijt hebbende, over te

neemen.

Dan nademaal hier door 's Meesters belan„

§ 100:

„ge ona uijtterste vermogen is betragt ge„

„worden en wij ook geen beeter geleegend

„heid konde hebben die invendibil leggende

Leijwaeten met voordeel te overdebi„

Borgtogt door de koopers dies wee„

„gen gesteld.

teeren, daar zij ook voor het bedragen

van die Boeken, tot een montant wan

Rd: 3312:—: sufficante Borgen hadden

gesteld, hebben wij dus geen swaarig„

„heid Gevonden, ons met deese schik

„king te Conformeeren, ons flatteeren

„de uw Hoog Edelens gunstige goed

„keuringe dientwegen te zullen verdie„

„nen.

voorts hebben wij op het versoek van

§ 105:

den E: Hoofd administrateur smis

bestluit tot de publicqu en verkoop

der bovenden Eijsch ontfangene

grorte qguant ijt poeder zuijne saart en uit aanmerking, dat de

J Rem

winst

elbaar

rijst en