closeTerug naar inventaris

Transcriptie

behulden advans op de nader 23: Februarij J: L: g'insereert Rendement,

verkogte Partij Bieren in zoort

laaten verkoopen 237: kannen bier in zoort;

meede per het Loo aangebragt op welkers

inkoops kostende van ƒ52:6:—: geprofiteerd

is ƒ79: 1: 8: of 151 p:r C:t rnim:—:

Eijndelijk hebben wij ook nog oper puublicque

§ 108:

den overkoop van eenige gla vendutie laten overkoopen 280: p:s klijne gla„

„ze ruijten.

dewelke

„ze ruijten„ wat de afbraken der ingkogte ge„

„bouwen gekomen en na de opgave van

den Equipagemeester Wolkgaard, tot sComp„s

gebouwen niet te gebruijken zijn, de„

welke volgens ingekomen Berigt van

§ 109:

den winkelier en kassier Wijnande

Johannes De Bourghelles, geno„

dies Rendement item die van

teerd ter resolutie van den 11: Meij h: a:

1: Jol en 1: Rond houd genoteerd

„.

62d: 6: 10:—:

gerendeert hebben

mitsgaders een oude en afgevaa„

„ren Jol van de Pantjal„

. . . 4:—

„ling de Expeditie tot

1: 24:

en 1: p:s verrot Randhout .

Dan Wel tesamen - - - - - Rd:s 11: 34:—:

5 „po Welk bedragen bij de Boeken op winst

bij de Boeken op winst en ver„

„lies ingenomen.

en verlies is ingenomen.

Hier

de Hal

Zulken

der vrug

met

men

uijdenk

Boom