closeTerug naar inventaris

Transcriptie

109

§: 115 Dan daar nogtans de Regenten onder

verseke omtriemrdene p dit Hoofd Ccsteel op de recommandatie

hunne Schaalen.

van den Gouverneur aangenamen hebben,

die Cultuure met kragt door te zetten,

versoeken wij uw Hoog Edelens der halven

om twee andere Monsters koffij in hunne

schaalen.

§ 116: Intusschen hebben wij de oofden den spe„

de Regenten van de biuijten tom

torren zullen door de Hoofden daar, cerij geevende Comptoiren reeds op gedragen,

toe gesondeert worden

omtrent de bevordering en voortgang dier

cultuure de Regenten onder hunne distric„

„ten te sandeeren, om vervolgens op dat

Chapiter te dienen van hunne Considera„

„tiën in scrietis.

§ 11 Wij bevrijmoedigen ons UW Hoog Edelens

in waarheid te betuigen, dat wij geen

men weet geene reeden te ge„

in nagulen ova de scheepen reeden weeten te geeven van zulke buij„

„ven ovan de tekort koming

’t Loo en de Triton.

„ten gewoone te kort koming van Nagu

„len als wij met leedweesen alweeder moe„

„ten ontwaaren, dat plaats gehad heeft op

den Jongsten aanbreng van het schip 'T

Loo van 3¾: p:r C:t rim, en op die van

e minder om in de text

de Friton van p:r C:t schaars, te meer,

gebruijkelijke toegeevendheid

dewijl de specerijen alhier met een reedelijken

doorslag