closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de

„der

„ken

doorslag de scheeps overheeden ten genoegen

worden toegewoogen.

Aan dewijs uw: Hoog Edelens tot nog toe one

§ 118:

„agt alle ondersoeken en aangewende moeij

re

te

te, ondekkinge waar aan de geduurige te

veronderstellende reedenen van

de geduurige te kort koming der

scheepsoverheeden.

kort komingen toe te schrijven zijn, daar

n.

zy

in nog niet geslaagd, is, zoude men wel

mogen overonderstellen, dat door het broeijen

in ’t ruijm de Nagulen in droogen, de kapa

„letten afvallen en tot stof overgaan, het

welk seeker eenige minderheid kan te weg„

brenger.—:

En dit alles hoopen wij zal zick wel ra„

§ 119

dat door de observantie der gegeven

order zig zullen moeten onderontdekken met de thans ingevolge uw Moo„

„ken.

Edelens zeer gevenereerde ordre, overgaan

„de ses zakken, ieder van 50: lb: wetto„

met Nagulen, als3 zakken van het

oude en 3: zakken van het Nieuwe ge„

„wasch, of 300: lb: te zamen, die ten bijwee

„sen van den Capitain Pieter Hart

„man en andere zijner scheeps officieren

aan

waar

behoo

de cet

202

29 39/250:

ten