closeTerug naar inventaris

Transcriptie

110.

aan hem accurate en ten genoegen zijn toegen

waar van de scheeps overheeden

behoorlijk kennis dragen

„woogen, de krop der zakken met 'sComp: ze„

„guld: en vervolgens in het scheeps rim

volgens Getuigenisse van den Capitain Hart

„man en den Capitain en den Capitain Luij„

„tenant Tieds, in onse vergadering van

den 11: Meij J: E: voeten diep in- of onder.

de gestorte Nagulen geplaatst zijn en bij

zullen

de Factuuren nader bekend gesteld, worden,

Waar het uw Hoog Edelens aangenamer

3 120:

zoude weesen, wanneer den oogst in dit

Jaar minder afwerp dan de Calculative

opgave der Regenten, die eenelijk bepaald

de Calculative opgave is Rlegtb: met

16

„202

29 14/50: Bh: gesurpasseert

was op 113:550. Bhaaren, moeten owij Hoogst

dezelve thans bedeelen, dat het opgegeevene

202

calculatiel bedragen, slegts Bk: 29: 550: heeft

gesurpasseert, zijnde het magtans zeeker,

dat dit een zeer Lober Gewasck is Geweest,

want den geheelen inschuur bedraagt

367:

rantooning van de geheele inschuur

142550: Bk:, te weeten

165

18.550

BK:

Aan dit Hoofd Casteel

87

/550:

te Saparoua en Missalant

230

550

Hila

429

31.

Haroeko

550

11

Paricque

3: cx

D

1367

Tezamen als boven- - Bh:n 142:550: