closeTerug naar inventaris

Transcriptie

362

Br:n 142:550:

Tesamen.

Het restant ovan Aop:s aan dit Hoofd

371. 13/2/50

Casteel overbeeven bedraagt

230

336:550

En het van Saparona ontfangene

Aan overwigten zo van den inzaam

van A:o p:o als in deesen Jaare, voor

365

38:550

Ai

de Comp: geprofiteerde:

434

Bk: 889 3/550

an wel te zamen.

In het schip 'Tdo voor Batavia af„

121

met ’t restant van d:o p:o in het

„gescheept; gelijk zulks breeder voorkomt

zoo afgescheept.

bij de ingediende Rapporten g’insereert ter

Resolutie van den 11:de Meij.

't geprefstierde in dit /aarwoo: dtsog: Bij de ingediende Raporten ter onser

122

sitting van eeren Gemelde datum, door de

gecommitteerdens en Administrateur be„

hoorlijk bebedigt zullen Uw Hoog Edelens

consteeren, dat uit den geheelen inschuuw

van dit Jaar voor de Comp: een over„

140.

„wigt van 1 510. Schaaren geprofi

„teere is, spruijtende uit de tarra

der zakken

§ 123 Na den Jnshuur van dit Gewasch,

Zijnde

Ra„

Heer

„ben:

de Neg

Muur

de Patan

aanplan

tot eln

teit bij

peene

wiens„