closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ver Zacharias Pattijwael en twee

sergeanten der Militairen, door hen

in dit voorjaar opgenomen zijnde de

Noote Koomen welke te vinden zijn,

in de onder dit Hoofd sorteerende Ne„

„garijen, Doussongs, Thuinen, Erven

en vanderijen zo blijkt hunne dientwee

„gen Geproduceert en ter Resolutie

van den 2: Meij G'insereert Raport dat

daar van in de respective Negorijen

gevonden zijn.

p:s Vrugtdragende

360:„

827: Halfwassene

1241: Jange Boomen, dan wel

2428: p:s tesamen.

En in de Thuiner en Landerijen

van 'sCompagnies Dienaaren, Bur

„gers en Chineesen

85: p:s Vrugtdragende

84: Halfwassene en

173: jonge Boomen

342: p:s tesamen, dan wel

2770: Pees Noote Boomen in ’t Gene„

„raal.

R

Exts

„tag