closeTerug naar inventaris

Transcriptie

112

Bopens de door de Heeren Meessters

met betrekking tot de

§ 110 Jatij Bantagien ge„

„maakte bedenkingen bij Hoogst Der„

Revert aan de beantwoorde Patraste

Extract met opzigt der Jatij Plan„

„selver missive van den 20:een December

„tagien.

1787: D 48: 49: en 50: en veel G'eerde or

„dre van uw Hoog Edelens Za wel

om dientweegen de nodige elucidatie

te supediteeren, als om bij aldien

de daar bij voorgestelde omspitting

der Gevonden waar in de Jatij Pitten

geplant worden, bij ons geen plaats

hebben, als dan daar van na den

aard der Gevonden, gebruijkt te ma„

„ken, ten einde daar door te eerder

het lang gewenscht effect deeser plan„

„tagie te andervinden, neemen wij

de vrijheid ons eerbiedig te referee„

„ren aan het door ons beantwoord

Patrias Extract, alwaar deese pe„

„riode nader voorkomt.

En