closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8er

na

in

sumeert werd, bevrijmoedigen wij ons, dit

eerbiedigste gedefereert te laten aan uwer

Hoog Edelens oveel wijsere schikkingen.

onder het Hoofdeel van

Womainen behaagde het uw Hoog

§ 10.

aanhaaling van H: H: Ed: remarque

Edelens ons te handen, om voortaan omzig„

in de van hier gedane opgave met opdig

der door Limdjoeko ontdaene pagten.

„tiger te zijn in het doen van zulke opgaa„

„ve als wij in A:o p:o omtrent den Chinees Lim

djoeko gedaan hebben, met bekent stelling

dat hij zig van alle Pachterijen ontdaan

had, daar hij nogtans, blijkens het Rendement

der Pachten, die van het Hoofdgeld der Chinee

„sen gemijnd had.

Wij neemen de ovrijheid uw Hoog Edelens

138:

8

Eerbiedig antwoord tot Justificatie

van de daarin begane fout

tans eerbiedigst te Communiceeren, dat men

in den voorleeden Jaare alleen bedoelt heeft,

dat den Lieutenant der Chineesen Lembjoeko,

van de voornaamste Pachten ontdaan had

dog door een schrijffout is uijt de pen gevloeijt,

het woordje van alle, waar omtrent wij Uw

Hoog Edelens verasfureeren, in ’t overvolg

meerder attentie te zullen gebruijken

Daar Uw Hoog Edelens de goedheid hebben ge„

§ 139:

den van hier g’aufugeerden Pagten Tjo The„

lieven te neemen den Wel Edelen Gestrengen

„ko is volgens der Ministers en Bediendens

schrijvens nog op samarang nog op soura„

baija op te spooren

Heer Javas Gouverneur Greeve aan te

schrijven.:

om de waard

gehaaldero

a: p:r heeft 7

onsepsie t