closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de

in

wij uw Hoog Edelens dat de attentie assidue

men is steeds werksaam om de agter

„stallen te doen verevenen door Leve„

„rantie van houtwerken

gevestigd gehouden en door de Pleeverantie

van Houtwerken, deselve gaande oweg veree„

„vend werden.

zijnde de door het geweesen Haroekos Hoofd

§. 142:

Hlondeel aan den Pattij van Hoelalieuw

zijnde van den Pattij van Hoelalieuw voldaan

in A.o 1784: verschootene penningen, ter

inlossen van 10: koppen door den Nebel voe„

„koe nit voormelde Negorij geroofde en door

de Comp: te Banda weeder ingeloste Per„

„soonen als nu uit de afbetaalde Nagul„

penningen reeds voldaan.

Door den orangkaij van de aan den woord

§ 143:

oostkant van Ceram geleegen Negorij kwa„

een door de orangkaij van kwaos van

de Papoen iit geloste Amblauwe aa„n

„os, in mame kamea kana, aan den Eerst

zijn familie terug gesonden.

geteekende onlangs toegesonden zijnde, een

inlander genaemt Pattij van de Nego„

„rij Larat, op ’t Eijland Amblauw, welke

door de Papoën, geroofd en door hem kana

kana voor Rd: 60: Cerams Geld, is inge„

„lost geworden, met versoek om zijn voor„

„geschooten geld te rug te mogen erlan„

„gen hebben wij net overweeging van de

billijkheid van dat oversoek op den 21:'

§ 144:

en Bouws Resident Masel aan be

de voolen de uijt kassa betaalde in loo„

April J: L: goedgevonden den Bonros Be„

„ko „penningen weder in te palmen.

Rr

„sident Mazel aan te schrijven, om

„60

’t bedragen

gem: n

tier gef

soen

teedenen en

10000 van 8

ber agio in