closeTerug naar inventaris

Transcriptie

agio, beweesen is, geschied is, zo wel om den„

„zelven te gemoed te komen, als om zulke en

andere handelaaren te animeeren deese Cold„

„nie van Rijst te voorsien; nogtanss zul

§ 147:

3

lem wij in ’t vervolg niet in gebreeken

dog men zal voortaan de gegeeven

„commandatie in agt neemen.

blijven de besweegens gegeevende zeer Geres„

pecteerde recommandatie uwer Hoog Edelens,

steeds in het oog te houden,

§140: Gelijk wij ook niet manqueeren zullen,

en bij noodzakelijkheid gebruik make„

bij noodzakelijkheid gebruijk te maaken

van de gelden van den Predikant scharf

op de bepaalde conditien

van Uw Hoog Edelens gunstige qualificatie

om van de gemagtigdens van der naar

Neederland overtrokken Predikant Hen

„drik Johan Schars in Cassa te accep„

„teeren, de onder hun berustende gelden, ter

remitteering op assignatiën ma Neederland

op zodanige Conditien, als bepaald zul„

„len worden.

Wijl alhier nimmer in usantie is geweest,

3 /149:

het verbod bij Extract Notul van den

alhier is ninier in gebruijk om 3

stver: van de ro: uit de gagie te dekosteeren

23: 7ber: 1788: om 3: stuijvers ovan de

Rd:s de korteeren, vinden wij ons ver„

„plicht uw Hoog Edelens zulks een

biedig te bedeelen.

§ 150: De schaarsheid aan Contanten die de aanweesige

handelaaren,

het interdie

ten op„ heft:

door hat o:

werken van

is den ni

lieden in