closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ook

„mi

„re

„9o

4

„d.

vereijscht word, hij beschraamd was, om

met dat werk voort te ovaaren buijten on„

„se qalificatie dan de noodzakelijkheid

§ 168.

tot de spoedige voltooijing van dat gebouw.

hem als inden tegt daar toe aan aan„

bevoolen

bij ons in Consideratie gekomen zijnde, heb„

„ben owij gem: Raabe moeten Qualificeeren

om daar meede, in weer owil vvan’t geene

tot dat gebouw meerder vereijscht word;

als waar op ’t selve gecalculeert is, zo ras

mogelijk voort te waaren, en om entus„

„schen de ontfangene Tinkamse planken

ten dienste van dat Gebouw tot dak rib„

„ben te Lagen.

Terwijl wij voorts ook op de verdere te

§ 169:

Rabe opgelijke te kennen geve on

„trent het Stadhuijs gequalificeert

kenne Gave van voormelden Raabe, van

tot dies voltojing voort te vaaren

geen kans te zien het Nieuwe Stadhuijs

na behooren te kunnen ovoltooijing

met de bouw materiaalen die van den

overleeden opziender der werken van Guce

„ricke daar toe bepaald en bij zijne Calcu„

„lative opgave bekend gesteld heeft, dewijl

die Reekening zeer abuisief en alte laag

gemaakt was, en er ook geene Houtwer

„ken tot dat Gebouw voorhouden waeren

§ 170

om daar m eede een begin te kunnen

met last om op te geven wat Mate

prialen en toe overeijscht worden

maaken, Denselven gelast hebben omspe„

Cificq:

aanbo„

„dient

een over

querie

wat er

pen