closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10

aan bodovan zijn dientweegen ge„

„dient Calculative bereekening in

een vergelijk ovan die vangvan„

quericke.

§ 171.

antwoord op HE: Hl: Ed:s remar

que omtrent de ontdekte de„

fecten aan het Nieuw graan

Maguazijn.

§ 172.

wat 'er aangedaan is om te var

„pen dog vrugteloos.

122

„cificque op te geven hoe veel steen en kalk

ijzer werken als andersints, als dan zal

vereijscht worden, waar aan hij voldaan

hebbende bij eene Calculative bereekening ovaer

’t benodigde tot voltooijing van het afge„

brooken Stadhuijs en nog een reij achter over„

„trekken, met een vergelijk van het diferent

tusschen de voorgaande Reekening ovan

den overleeden van Guericke en van ge„

„melden Raabe, dewelke owij thans de ovrij„

„heid neemen UW Hoog Edelens ter g'eerde

appirobatie eerbiedigst aan te bieden.

Wij betuigen U: Hoog Edelens dat omij

de met relatie tot het Hoofdeel van

Timmeragie en Reparatie

ontdekt defecten in zulke Nieuwe Pakhuij„

„sen als dat van het graan Magnazijn,

wel verpligt zijn, ons inselvervoegen met

Hoogst dezelve te moeten beklagen, dan daar

nogtans deese gebreeken overoorsaakt

werden door het te laag aanleggen der

Pakhuijsen en het te digt plaatsen der

„selve onder de wallen, hebben wij dit een

het„

en ander door de gedaane reparatie zoe„

„ken te overbeeteren, off schoon wij nog

bedugt

1

a„

e