closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„ria

„gen

om

te

van

„sid

bedugt blijven, voor verdere nadeelige gevol„

„gen, waar van in ’t Overvolg nader aan„

„haaling zal gedragen worden.

Onder het Hoofdeel van

§: 173: In= en Afschrijvingen behaag„

„de het Uw Hoog Edelens bij § 56: van

Hoogst Derzelver Jongste rescriptie van

6

antwoord op HE: HE: Ed: naders

begeerde elucidatie wegens de in„

teat gem: bedorven Rijst en het

ons nadere elucidatie af te vorderen, ono„

verschil der gecommitteerdens

Rapport.

„pens het geremarqueert overschiel in het

door de Gecommitteerden die zeekere quan„

„titeid van 15898: lb: bedorven Reijst g’exami„

„neert en bij hun deswegens gedient Berigt

gesegeld hebben, dat graan voor het groot„

„ste gedeelte tot stoff overgaan, en niet

dat het bederf was overoorsaakt door lecca„

„gie wijl dat zo als onse Resolutie van

den 27: Januarij 1787: dicteerde niet vol

„doende was aan het geen Uw Hoog Ede„

„lens bedoeld hebben, met verderen last,

om als nog de nodige opheldering te gee„

„ven, terwijl tot zo lange, de dispositie

over de afschrijving van die Reijst zal

uijtgesteld blijven.

§: 174: Wij bevrijmoedigen ons thans op dit een

en

132