closeTerug naar inventaris

Transcriptie

e„

123.

en ander eerbiedig te voldoen, en uw Hoog Ede„

nader detait van Laakenen

van de verkeerde extentie tusschen

lens te elucideeren, dat de Gecommitteerdens

des gecommitteerdens Betigt

en dientwegen genomen Res„

„lutie besluijt

alleen de quantitijt van het bedorven Geraan:

opgenomen, dog de oorsaaken van dat bederf bij

bij hun berigt niet aangehaald hebben, dat bij

de Resol: de waare oorsaak beschreeven is, en

deese leccagie in de swaare reegen monsjong

zeeker een begin heeft genomen het zij door

het doorsijpelen der Pannen, dan wel het bar„

„sten van een of meer derselve, het welk

niet eerder ontdekt heeft kunnen worden,

voor dat men aan de bedorven Rijst kwam,

door dien het Pakhuijs toen boorde volwas,

en het naderhand gebleeken is, dat het wa„

„ter van boven tot beneeden, toe door gedron„

„gen was,

Weshalven wij als nog instantig ever„

§ 175.

„saeken, dat het uw Hoog Edelens groot

gunstiglijk behagen mag de Provisioneel

versek om de provi fioneele ofesi„

king te approbeeren.

afschrijving van dat graan, te willen goed

„keuren.

Gelijk wij ook de ovrijheid oneemen UWwW

§ 176:

Hoog Edelens geEerde adprobatie te em„

ook dat men door Martens„

„ploreeren, dat wij thans door het Paricquee

de 2400: lb: Rijst bevorens afge„

schreeven inkoops laat svergoeder,

Hoofd Martens provisioneel in koops

hebben laten vergoeden, de door ons be„

Gevoorens: