closeTerug naar inventaris

Transcriptie

oor

„n

„2.

„90

§ 193:

de sspillagie in de Jongste

6: maanden voor den Hoofd

administrateur

§ 194

t versoek om de in teat ge„

12

„geevene verantwoording

tegens de gebapresseerde ver„

„goeding in Considtratie te nee„

„mel.

§ 195

en wel om de aangehaalde

sufficeerende reedenen

slagen en de stukken tot scheeps dienst over

„bruikt zijn.

Den 21: April.

De Gepermitteerde spillagie op het verstrekte uijt

de Negotie Pakhuijsen en de jongste ses maanden

behalven het spek en vleesch dat ovolgens de Jong„

„ste ordre aan den Hoofd Administrateur voldaan

16.

Het Articul van

Belastingen en vergoe„

ringen doet ons met relatie tot de opge

„legde vergoeding van het bedragen der 11: stuk„

ken karikams kleene roode, die hier in A:o 1787:

per Ouwerkerk minder zijn ontfangen dan

derselver Takken moesten inhouden, en vermeld

bij P: S: van UW Hoog Edelens Gerespecteer

„de Missive dato 15: Januarij 1788: nooteren

’t versoek van den Gouverneur ten einde UW

Hoog Edelens in gunstige Consideratie ge„

„lieve te neemen, dat nnimmer eenige Pak„

ken met Lijwaeten in de Hoofd Admini

„stratie ongewoogen ontfangen zijn, en die

welke hun brutto gewigt niet handen, direct

geopend worden, terwijl de overige die het

Brutto

and

gine

van