closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voo

in

„a

„ge

Januarij 2 Maart: 21„

21:„ April en 2: Meij k: a:

En wij zullen ook niet in gebreeken blij„

§206:

der

de Leedige Araks Leggers zullen

ven te voldoen aanrordre, om de Leedige

na de order te ruggesonden wor„

„den.

Araks Leggers van de Comp: voortaan

te laaten verantwoorden en geschooft na

de Hoofd plaats te zenden voor zo verre

te missen zijn en geen emploij in den dienst

vinden kunnen.

Gelijk wij aan den Hoofd administrateur

§ 207:

ter observantie hebben aanbevoolen de or„

„dre, ten einde bij eene aanmerkelijke prijs

ook alle goederen voor Europo

geschikt zijn.

daaling van sodanige Goederen, als voor

Eurapa geschikt zijn, deselve als dan na

de Hoofdplaats te rug te zenden.

De Rapporten van den Generaalen opneem

§ 20.8:

de Raposten van den generaalen onder Ultimo Augustus 1788: teegens

opneem zijn toegens de boeken gecor„

„fronteerd en eenige verschillinge

den Restanten der Negotie Boeken gecon„

gredresseert

fronteerd en het dientweegen ingedient

berigt van den Hoofd Administratie gere„

„sumeert en ter Resolutie van den 2:

Maart g'insereert zijnde, hebben wij

eenige daar bij voorkoomende Verschillen

na den Voorstel van Gem: Hoofd administra„

„ten

F

„te

„e

ten

„mist

Pakh

fa

den

101