closeTerug naar inventaris

Transcriptie

130.

„teur laten redresseeren.

Terwijl onser sitting van den 27: maart

ƒ 209:

ten kenen gave van den Hoofd adm„ J: L: gaf ons den Hoofd administeur Smis„

„nistrateur wegens de in 't Noordep

Pakhuijs onde te bedurven Rijst.

„zaert te kennen, dat bij de verstrekking

van de oude Reijst mit het Noordelijkstee

Reijst Packhuijs, tot verwondering heeft.

duij

moeten ervaaren, dat deselve owel 2: â E: rp„

„men.

„ten op de vloer was bedorven geraakt, met

versoek om twee leeder uijt den

Raad ter opneem van ’t bedorvene

en door dekundige om ’t gebouw te fisi„

„versoek dat van die Reijst door twee Leeden

„teeren waar aan dat beterf toe te schrij„

„ven zij, te kunnen opgeven

onser overgadering, insspectie mogte worden

genoomen, en door hen teevens opgenoomen

d:o

quantiteit, en welke van dat graan

bedorven is geraakt, als meede door des kun„

„dige, waar door dat bederf is veroorzaakt

en in ’t overvolg voorgekomen kan wor„

„den.

Het Eerste Pid deeser instantie tot het

§ 210:

besigtigen en opneemen der voorzegde

fiscaal Hoogerwaard C: Hoteer

ste en de p„l opzigter der owerken met

bedarven Reijst, hebben: owij opgedragen,

den meesterkhigt der metselaars

tot de tweede Commissie benoemt

aan den fiscaal Johannes Hogerwaard

en den p:l onderkoopman Fredrik Lee„

„bregt Banst:, en het andere aan

den p:l opsigter der werken Rabe met den

Meesterknegt der metselaaren Angelo

De Kaan

3

58

10